FILMPRODUKTION

Dokumentärfilm, reklam och utbildningsfilm

Vem är jag?

Mitt namn är Gustav och jag regisserar film. Jag gillar intima berättelser om vänskap, kärlek och gemenskap, intimitet som utforskar och synliggör människor som inte har en plats i samhället.
Jag har alltid varit intresserad av berättande och min dyslexi fick mig tidigt,  i 10- årsåldern, att använda kameran som penna. Sedan fyra år arbetar jag med en dokumentärfilm med arbetsnamnet Elevated. Den produceras av Sisyfos Film (Schemebirds & The scars of Ali Boulala).

Tidigare kunder

Fjällräven, Hermods, Arbetsgivarverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Östergårds, Sundbybergs stad, Gullers Grupp, KONE, Mind & Emotion, Parapix, Fishtank, Christjan Wegner AB, Brottsoffermyndigheten, Fryshuset, Anhörigas riksförbund, Röda korset, Tillsynsforum, Engelska skolan, Hemma kommunikationsbyrå, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Digpro, Futurion, Svenska rymdsällskapet

Info@gustavlittorin.se
0707356229